மூலிகைகள்

நல்லெண்ணெய் தென் இந்தியாவில் சமையலுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது சித்த மருத்துவத்தில் தைலங்களில்…

குதிரைவாலி சிறுதானியங்களில் மிகச் சிறந்த சத்துக்களை கொண்டதாகும். மற்ற தானியர்களைவிட அளவில் சிறியதாகும். குதிரை வாலி கோதுமையை விட அதிக…

சித்த மருத்துவம்

சித்த மருத்துவத்தில் நோயில்லாமல் வாழ, வந்த நோய்களை குணமாக்கி மீண்டும் வராமல் தடுக்கக்கூடிய து காயகற்பம். காயகற்பம் என்பது உடலினை…

அழகு

error: Content is protected !!